Merkez Mahallesi Sahil Caddesi No:17 Ardeşen/RİZE

Hakkımızda


507 Sayılı Kanunla kurulan Ardeşen Esnaf ve Sanatkarlar Odası  zaman zaman kanun maddeleri değışsede son olarak 5362 sayılı kanunla 2005 yılında köklü değişiklikler yapılarak işlevini sürdürmektedir.

Amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlâkını korumak ve bu maksatla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve sanatkârlar odaları olarak görevlerini ifa etmektedirler. Odaların üst kuruluşu olan esnaf odaları birliği ile illerde federasyon ve konfederasyon olarak Ankarada görevlerini ifa etmektedir.